Contact

  Contact
  Feline van Leeuwen
  +31 6 47591876
  secretaris@uscantorij.nl

  Adres
  Kruisstraat 201
  3581 GK
  Utrecht
  KvK: 41178590

  IBAN
  NL89 TRIO 0788 8060 25
  t.n.v. Utr. Studenten Cantorij

    facebook.com/uscantorij

    youtube.com/user/USCantorij

    plus.google.com/+UscantorijNl

    instagram.com/uscantorij

   

  LET OP: Vanwege een technische fout hebben wij mogelijk uw bericht via het contactformulier niet ontvangen, inmiddels is het probleem verholpen en kunt u het formulier wel weer gebruiken. Heeft u eerder geen bevestiging of reactie ontvangen? Mail dan naar secretaris@uscantorij.nl zodat we u zo snel mogelijk verder kunnen helpen. Excuses voor het ongemak!

  Privacyverklaring website

  Stichting Utrechtse Studenten Cantorij, gevestigd aan Kruisstraat 201 3581 GK Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  https://www.uscantorij.nl
  Kruisstraat 201
  3581 GK Utrecht
  penningmeester@uscantorij.nl

   

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Stichting Utrechtse Studenten Cantorij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam (contactformulier)
  – E-mailadres (online aankoop en contactformulier)
  – Bankrekeningnummer (online aankoop)

   

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via penningmeester@uscantorij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

   

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Stichting Utrechtse Studenten Cantorij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het afhandelen van uw betaling
  – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – Om goederen en diensten bij u af te leveren

   

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Stichting Utrechtse Studenten Cantorij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Utrechtse Studenten Cantorij) tussen zit.

   

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Stichting Utrechtse Studenten Cantorij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  -Contactformulier: Wij bewaren gegevens die voortkomen uit gebruik van ons contactformulier één jaar. Dit is nodig om betrokkenen op een later tijdstip ook van dienst te kunnen zijn.
  -Online aankopen: Wij bewaren gegevens uit onze kaartverkoop voor maximaal tien jaren. Dit is nodig om een beeld te kunnen krijgen van toekomstige kaartverkoop op basis van onder meer PR methoden.

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Stichting Utrechtse Studenten Cantorij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

   

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Stichting Utrechtse Studenten Cantorij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Utrechtse Studenten Cantorij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar penningmeester@uscantorij.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Utrechtse Studenten Cantorij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Stichting Utrechtse Studenten Cantorij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met penningmeester@uscantorij.nl.